Als werkgever heeft u vanzelfsprekend aandacht voor uw medewerkers.

Het is uw belangrijkste kapitaal. Waar mogelijk houdt u ze gezond en draagt u bij aan groei en ontwikkeling.

Echter soms lukt het medewerkers (tijdelijk) in onvoldoende mate om :

 • Hun sterke kanten in te zetten
 • Om solide te staan
 • Gewoon zichzelf te zijn
 • Veerkrachtig te blijven in moeilijke omstandigheden
 • In balans te blijven
 • Hardnekkige gedragspatronen te doorbreken

Dan kan er meer nodig zijn dan u als werkgever kan bieden.

In de coaching bij BecomingSolide wordt met medewerkers gewerkt aan het vermogen om op een adequate manier om te gaan met de uitdagingen in het (werkende) leven.

Centraal staat het weer ervaren van iemands kracht en zijn vermogen. Met de focus op beweging en verandering wordt via de weg van

 •  Vertragen
 •  Onderzoeken wat is (weten/voelen)
 •  (Het bekende) loslaten
 •  Opnieuw vormgeven
 •  Eigenaarschap

 

toegewerkt naar zichtbaar meer inspiratie, geluk, creativiteit en tevredenheid.

 

Coaching bij BecomingSolide is een effectieve vorm van scholing en persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan het mentale welbevinden en functioneren van uw medewerker(s).

U kunt zelf uw medewerker(s) in contact brengen met BecomingSolide. Ook kunnen uw medewerkers u benaderen met de vraag of u de kosten van de coaching (mede) wil financieren.

Mocht u vragen hebben stel ze gerust.