Begeleide intervisie

Ik bied opleidelingen, professionals en organisaties de mogelijkheid tot begeleide intervisie.

Begeleide intervisie gaat over met elkaar leren aan de hand van praktijkervaringen. Ingebrachte ervaringen zijn het middel om te leren en te reflecteren met als doel het vergroten van het professioneel handelen (Kaag).

Begeleide intervisie is een inspirerende tool die vaak wordt ingezet vanuit opleidings,- of ontwikkeltrajecten. Teamleden in de intervisiegroep leren van en met elkaar. Het biedt een veilige leeromgeving en kent geen hierarchie.

De te bespreken thema’s komen veelal uit de groep of uit het leertraject en verschillende werkvormen kunnen worden ingezet om te beschouwen, te reflecteren en te ervaren. Geleerd wordt wat situaties met je doen, wat je doet in de interactie, wat de invloed van je werksetting of de maatschappij op je werk en je handelen.

Je leert met een afstandje kijken naar jezelf. Kritisch kijken naar jezelf leidt tot zelfkennis en dit leidt tot de mogelijkheid te veranderen.

Ben je met je teamleden geinteresseerd in het oppakken van Begeleide intervisie? Of denk je dat jouw team baat heeft bij deze intervisie vorm?

Neem dan contact op. De start is een kennismakingsgesprek. We bekijken de doelen en schatten samen in of mijn aanpak en ervaring passend is bij jullie en wat het je gaat opleveren.

Marjolein

Begeliden intervisie